/ 1 نظر / 16 بازدید
مولود طباطبایی

شادروان زنی شجا ع از نسل خویش بودند . شهامت گفتن حقایق را داشتند.من اولین بار در ماهنامه حافظ با اثار ایشان اشنا شدم درود به روان پاکش